xero
Cyfrifyddu arlein ar gyfer busnesau bach.
Mae'n glyfar. Mae'n syml.
Mae'n ddiogel.
Mae'n rhwydd!

Cwestiynau a ofynnir yn aml

Sut y gall xero wella eich busnes

Gwyliwch yr arddangosiad hwn i ddysgu mwy am sut y gall xero wella eich busnes, a gweld yr holl nodweddion arbennig y gallwch eu defnyddio i arbed amser, rheoli eich llif arian a hwyluso’r gwaith o gadw cyfrifon a chyfrifyddu.