xero
Cyfrifyddu arlein ar gyfer busnesau bach.
Mae'n glyfar. Mae'n syml.
Mae'n ddiogel.
Mae'n rhwydd!

What makes xero so greatRhesymau di-ri am lwyddiant Xero

Dyma rai o’r prif resymau

Trosolwg o xero

Meddalwedd cyfrifyddu cwmwl arloesol yw xero. Mae’n hygyrch ar unrhyw adeg, o unrhyw le, ac o unrhyw ddyfais sydd â chysylltiad rhyngrwyd.

Darganfod mwy