Cynlluniau prisio

Mae ein strwythur prisio eglur a syml yn cwmpasu eich holl anghenion cadw cyfrifon a chyfrifyddu

Bydd y mwyafrif o gyfrifwyr yn codi tâl arnoch am yr amser a dreulir, tra bod ein ffioedd ni’n cael eu codi ar sail pris misol sefydlog.  Felly mae ein bwndel gwasanaethau yn seiliedig ar brisiau sefydlog ac nid ‘ar y cloc’, sy’n golygu na fydd gennych fil mawr ar ddiwedd y flwyddyn, na chostau cudd annisgwyl - dim ond un bil misol syml, eglur a fforddiadwy. Pa bynnag lefel o gefnogaeth sydd ei angen, gallwch fod yn sicr y bydd LHP yn gofalu eich bod chi yn cadw rheolaeth dros eich sefyllfa ariannol o ddydd i ddydd.

Cychwynnol£99

 • Cyswllt penodedig
 • Ffurflen dreth hunanasesiad
 • Ymdrin â gohebiaeth CThEM
 • Datganiadau ariannol
 • Ffurflenni treth busnesau
 • Ffurflenni TAW

Hanfodol£175

 • Cyswllt penodedig
 • Ffurflen dreth hunanasesiad
 • Ymdrin â gohebiaeth CThEM
 • Datganiadau ariannol
 • Ffurflenni treth busnesau
 • Ffurflenni TAW
 • Cyflogres ar gyfer hyd at 5 aelod staff
 • Cyfrifon rheoli chwarterol

Proffesiynol£350

 • Cyswllt penodedig
 • Ffurflen dreth hunanasesiad
 • Ymdrin â gohebiaeth CThEM
 • Datganiadau ariannol
 • Ffurflenni treth busnesau
 • Ffurflenni TAW
 • Cyfrifon a baratowyd gan LHP
 • Nifer diderfyn o drafodion cyflogres
 • Cyfrifon rheoli chwarterol
 • Cyngor cynllunio treth
 • 4 cyfarfod y flwyddyn

Sut y gall xero wella eich busnes

Gwyliwch yr arddangosiad hwn i ddysgu mwy am sut y gall xero wella eich busnes, a gweld yr holl nodweddion arbennig y gallwch eu defnyddio i arbed amser, rheoli eich llif arian a hwyluso’r gwaith o gadw cyfrifon a chyfrifyddu.