xero
Cyfrifyddu arlein ar gyfer busnesau bach.
Mae'n glyfar. Mae'n syml.
Mae'n ddiogel.
Mae'n rhwydd!

Tystebau

Tystebau gan rai o’n cleientiaid

"Mae XERO wedi  chwildroi’r ffordd yr ydym yn rhedeg ein busnes.  Mae’r holl wybodaeth sydd ei hangen arnom i fonitro ein perfformiad ariannol ar gael i’r rheiny sydd ei angen, a hynny drwy gyffyrddiad botwm ar ffôn clyfar, tabled neu gyfrifiadur.  Mae’n offeryn rheoli ariannol syml ac effeithiol sy’n ein helpu ni i wneud penderfyniadau deallus yn seiliedig ar wybodaeth ddibynadwy a chyfoes.   Mae’n hanfodol ar gyfer unrhyw un sydd am gadw bys ar y botwm er mwyn sicrhau llwyddiant parhaol eu busnes."

Sarah Day - Practice Solutions Ltd

"Cawsom syndod mawr bod defnyddio system cadw cyfrifon yn gallu bod cymaint o hwyl. Bu’n gymorth mawr i ni o ran paratoi cynlluniau strategol i’r dyfodol a chynllunio ar gyfer treth gan fod y ffigyrau wastad ar gael yn ddidrafferth. Roeddem yn arfer defnyddio SAGE a byddem yn argymell i unrhyw un sy’n defnyddio’r pecyn hwnnw i symud i Xero. Ni fyddwch yn difaru!"

Clark James - Kingswood Engineering Ltd

"Dangosodd Matthew a’i dîm i ni y manteision o ddefnyddio XERO drwy gyfrwng sesiwn hyfforddi ffurfiol a galwadau ffôn ac e-negeseuon dilynol. Gan fod Xero yn feddalwedd cwmwl, nid yn unig y gall LHP gael mynediad i’r wybodaeth  wrth i chi edrych arno, ond gallant hefyd eich cynghori ynghylch newidiadau a sicrhau bod y ffigyrau bob amser yn gywir. Hefyd, gan ein bod yn fusnes eithaf symudol, mae gallu cael mynediad i Xero tra’n bod allan ar y ffordd yn golygu y gallwn gynnal ein gwybodaeth ariannol a chofnodi ein derbynebion a’n costau yn gyson drwy ddefnyddio ap Xero ar ein ffonau clyfar."

Ceri Schiavone - Brolec Electrical Services Ltd