Beth yw xero?

Meddalwedd cyfrifyddu cwmwl ar gyfer busnesau bach a chanolig

Meddalwedd cyfrifyddu ar-lein a grëwyd yn arbennig ar gyfer busnesau bach yw Xero. Mae’n system hawdd i’w defnyddio a fydd yn arbed amser sylweddol i chi, ac mae ein cleientiaid hyd yn oed yn cael hwyl wrth ei defnyddio.   Mae Xero yn cynnig cyfoeth o nodweddion arloesol fydd yn gwneud paratoi’r cyfrifon yn un o’ch gorchwylion hawsaf. 

Yn ôl ein cleientiaid, nodweddion gorau Xero yw:

Mae’r cysylltiad rhwng eich cyfrifiadur, eich ffôn clyfar, eich tabled a’ch cyfrifydd yn golygu y gallwch gael darlun hollol gyfoes o’ch busnes ar unrhyw adeg.  Ac oherwydd bod gennych y wybodaeth hon wrth law, gallwch wneud penderfyniadau yn ddi-oed. Mae hyn yn arbennig o ddefnyddiol pan fydd y banc neu gyllidwyr eraill angen cyfrifon rheoli cywir ar gyffyrddiad botwm.

 • Mae Xero yn system gyfrifyddu ar-lein hawdd i’w defnyddio, ac eto’n bwerus, a luniwyd yn arbennig ar gyfer busnesau bach.
 • Mae Xero yn caniatáu i chi weld gwybodaeth ariannol mewn amser real. Does dim angen prynu meddalwedd ddrud nac uwchraddio. Mae Xero ar gael ar eich cyfrifiadur/Mac yn y swyddfa, yn eich cartref neu ar ddyfeisiau symudol cyffredin - unrhyw le, unrhyw bryd.
 • Mae Xero yn mewngludo eich cyfriflenni banc pob dydd yn awtomatig gan ofalu bod gennych y wybodaeth ddiweddaraf am eich sefyllfa ariannol bob amser. Rhwng y porthiant banc uniongyrchol a’r gallu i bostio trafodion ar unwaith mae Xero yn gampwaith gwirioneddol.
 • Mae Xero yn cynnwys cyfres gyflawn o nodweddion cyfrifyddu megis anfonebu, symiau taladwy, hawliadau treuliau, TAW, ffurflenni treth, adroddiadau a llawer mwy.
 • Yr hyn sy’n arbennig o dda ynghylch Xero yw y gallwch wahodd nifer o bobl y gellir ymddiried ynddynt, megis ni eich cyfrifwyr, i gydweithio ar-lein. Mae’r data wastad yn gyfoes ac yn cael ei drosglwyddo’n uniongyrchol heb berygl o gael ei lygru.
 • Yn y bôn, mae Xero yn system gyfrifyddu ar-lein sy’n hawdd i’w defnyddio, ac eto’n bwerus, a grëwyd ar gyfer busnesau bach a chanolig, a’u hymgynghorwyr.
 • Mae Xero yn cynnwys system cyfrifyddu croniadau cyflawn gyda llyfr arian, porthiant dyddiol awtomatig gan eich banc, anfonebu, dyledwyr, credydwyr, TAW ac adroddiadau.
 • Mae Xero’n eich galluogi i weld eich gwybodaeth ariannol unrhyw bryd, unrhyw le. Mae Xero yn diweddaru eich gwybodaeth ariannol mewn amser real.
 • Gofelir am breifatrwydd a diogeledd eich data ac fe’i cedwir ar weinyddwyr diogel Xero, lle y gwneir copi wrth gefn yn rheolaidd. Felly, bydd eich data yn ddiogel hyd yn oed os bydd eich cyfrifiadur wedi ei golli neu ei ddwyn.
 • Cefnogaeth system rhad ac am ddim 24/7 gan Xero.
 • Ychwanegion pwerus ac offer arbenigol sy’n hwyluso datblygiadau pwrpasol.
 • Mynediad i gymuned ar-lein Xero o ddefnyddwyr busnes tebyg i chi.

Yn ôl ein cleientiaid, nodweddion gorau Xero yw:

 • Hawdd ei ddefnyddio
 • Rhad
 • Hwyluso cynllunio busnes
 • Modd tynnu lluniau o dderbynebion ar eich ffôn clyfar, a’u lanlwytho i Xero.

Mae’r cysylltiad rhwng eich cyfrifiadur, eich ffôn clyfar, eich tabled a’ch cyfrifydd yn golygu y gallwch gael darlun hollol gyfoes o’ch busnes ar unrhyw adeg. Ac oherwydd bod gennych y wybodaeth hon wrth law, gallwch wneud penderfyniadau yn ddi-oed. Mae hyn yn arbennig o ddefnyddiol pan fydd y banc neu gyllidwyr eraill angen cyfrifon rheoli cywir ar gyffyrddiad botwm.

Cyflwyno XERO
Dechrau defnyddio XERO
Mae meddalwedd cyfrifyddu xero yn ei gwneud hi’n haws i reoli’r broses gwerthu ac anfonebu. Mae hyd yn oed anfonebu eich cleientiaid a chael eich talu yn broses gyflym a di-dor.
Sut y gall XERO wella eich busnes
Dangosfwrdd XERO
Cysoniad banc yn Xero
Gwerthu ac anfonebu ar-lein yn Xero
Adroddiadau yn Xero
Xero Touch: Ap symudol Xero
Am ragor o fideos, cliciwch yma ac ewch i Vimeo - sianel fideo swyddogol Xero